Satir Aile Terapisi

Satır terapisi sistemik, varoluşcu bütüncül ve yaşantısaldır. Patolojiye odaklanarak değil sürece odaklanarak gelişimi amaçlar. Erken dönemde öğrenilmiş şu anda var olan başa çıkış kalıplarını değerlendirerek içsel bütünlüğe ulaşılabilir. Burda özgüvenin artmasına seçenekler üretmeyi ve sorumluluk üstlenmeyi sağlar.

Problem problem değildir onunla nasıl başa çıktığımız problemdir. Başa çıkış biçimlerimiz bizim özdeğerimizin yansımasıdır.

Satır Terapi sürecinde danışanlarla birlikte terapistte gelişir. Satır aile terapisinde 4 çeşit hedef vardır.

  • Danışanların daha yüksek özgüvene sahip olmaları
  • Danışanların kendi seçimlerini yapar hale gelerek iyi seçim yapmaları
  • Duygu düşünce davranışlarının sorumluluğunu alabilme ve tercih yapabilmeleri
  • Duygu düşünce beklenti ve özlemlerle daha bütün olabilmeleri

Her bir danışan için kendi buzdağına eğilerek çalışılır. Buzdağında DAVRANIŞ, BAŞA ÇIKIŞ, DUYGULAR, ALGILAR, BEKLENTİLER, ÖZLEMLER, BENLİK ayrıntılı bir şekilde ele alınır.