Psikoterapi Nedir?

En genel tanımıyla psikoloji ve klinik tedavilerini tek bir çatıda toplayan, kişinin ruh dengesinin sağlanmasında ve ruhsal sorunlarının çözümünde yardımcı olan bir bilimsel uygulamalar bütünüdür. Bu uygulamaları özel kılan ise sadece bir psikolog yardımı ile yapılması değildir. Psikanalistler, sosyal psikoloji uzmanları, doktorlar, psikiyatristler, psikiyatrist hemşireleri, uzman hekimler ve psikoterapist kişiler bu bütünü oluşturan parçalardır.

Bütün olarak Psikoterapi

İnsanın ruh dengesini bir bütün halinde tutmak için kalabalık bir ekip ile çalışmalar yapılır. Malum, denge her şeydir. Dengesiz bir ruh, sağlıksız bir bedeni ortaya çıkarır bu bakımdan ruh sağlığı bir bütün olarak ele alınır ve tedavisi de bir bütün olarak yapılır.

Duygular ve Psikoterapi

Duygular insanların kontrol edemediklerini sandıkları beyinsel fonksiyonların oluşturduğu bir karmaşadır. Aslında her duygunun kimyevi bir karşılığı vardır ve bu durum da insanın saf kontrolüne kapı aralar. Kuşkusuz dengeli bir ruh için salim duygular gerekir ki psikoterapilerde duygusal ruh çöküntüleri için özel yöntemler uygularlar.

Gerginlik ve nedeni kaygı

Her alanda koşturan insanlar çok kaygılı, gergin ve tam anlamıyla asabi insanlardır. Gerginlik ve onunla beraber gelen sinir, hem ruhu hem de bedeni tam anlamıyla felakete sürükler. Mutsuzluk, depresyon bu tip insanları bekleyen fiziki sorunlarken; kanser, ülser vb hastalıklar da bedenî sorunlardır. Hal böyle olunca sağlıklı bir birey olma şansı ortadan kalkar. İşte psikoterapi de bunu engellemek için tedavi yöntemleri geliştirmişlerdir. Kişilerdeki kaygıyı, gerginliği, stresi ve bunların neden olacağı potansiyel hastalıkları yok etmek için vardır psikoterapi.

Her şey insanlar için

Psikoterapi de insanlar için. İnsanların daha dinç ve daha sağlıklı olması hedeflenir ve bu şekilde kişiler hayatlarında mutlu olmayı öğrenir. Psikoterapi, her insanın bir kez denemesi gereken bir sağlık alanıdır ve yıllardır Avrupa'da ya da Amerika'da uygulanan yöntemler, Türkiye'de de bizlere sunulmak için hazır beklemektedir.