Psikolojik Testler

Merkezimizde psikologlarımız tarafından gerekli görüldüğünde, psikolojik sorunların analizi için bir takım test ve ölçekler uygulanmaktadır. Bunlardan bazıları;

Çocuk ve Ergen Departmanımızda uygulanan testler;

 • Wisc-R Zeka Testi ; 6-16 yaş arası çocuk ve ergenlere uygulanan bir zeka testidir.
 • Denver II Gelişim Tarama Testi ; 0-6 yaş arası çocuklara uygulanan bir gelişim testidir.
 • Agte Gelişim Tarama Envanteri ; 0-6 yaş arası çocuklar için uygulanan bir gelişim ölçeğidir.
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Goodenough Bir Adam Çiz
 • Frostig Görsel İdrak Gelişme Testi
 • CAS (Cognitif Assesment System) ; 5-17 yaş arası çocuk ve ergenlerin bilişsel işlemlerdeki yeterliliği ve düzeyini belirler. Ayrıca Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Değerlendirilmesinde, Öğrenme Güçlüğünün Değerlendirilmesinde, Zihinsel Engelli Çocukların Değerlendirilmesinde, Ciddi Duygusal Bozuklukları Olanların Değerlendirilmesinde, Planlama Problemi Olanların Belirlenmesinde, Üstün Zekalı Çocukların Değerlendirilmesinde ve Başarının Önceden Kestirilmesinde uygulanmaktadır.
 • CAT (Çocuklar için Algı Testi); 3-10 yaş arası çocuklara uygulanır. Çocukların aile ile ilişkileri, sosyal ilişkileri, duygusal durumları hakkında bilgi verir.

Yetişkin Departmanımızda uygulanan testler;

 • Rorshach Kişilik Testi
 • MMPI Kişilik Testi
 • Beck Depresyon Ölçeği
 • SA-45 Sorun Tarama Listesi