Uzman Klinik Psikolog Selda Demirtaş

Uzman Klinik Psikolog Selda Demirtaş foto

Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2013 yılında mezun olan Psikolog Selda Demirtaş lisans eğitimi süresince Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı ve çeşitli rehabilitasyon merkezlerinde staj yapmıştır. Bunun yanı sıra TEGV da gönüllü olarak çalışmalar yürütmüştür. Yüksek lisans eğitimini Arel Üniversite’sinde "Bağlanma Stilleri İle Cinsel Doyum Arasındaki İlişkide Ontolojik İyi-Oluş Düzeyinin Aracılık Etkisinin Yapısal Eşitlik Modellemesi İle Test Edilmesi" tezi ile tamamlayarak Klinik Psikolog unvanını almıştır. Yüksek lisans eğitimi kapsamında süpervizyon altında Arel Üniversitesi Psikoterapi Merkezi’nde çocuk ve yetişkin danışanlarıyla klinik görüşmeler yürütmüştür. Bunun yanı sıra yüksek lisans dönemi boyunca danışmanlık merkezlerinde stajyer psikolog olarak gözlem yapma imkanı bulmuştur. 2017 yılından beri çocuk, ergen ve aileleri ile çalışmaktadır.

Çalışma alanları; aile içi iletişim problemleri, kardeş kıskançlığı, tırnak yeme, mastürbasyon, parmak emme, kaka tutma, yalan söyleme, izinsiz eşya alma, öfke problemleri, saldırgan davranışlar, çocukluk çağı korkuları, okul içi problemler, okula uyum süreci, boşanma, ölüm vb travmatik durumlar, sınır oyma ve kurallara uyma ile ilgili yaşanan sorunlar, ergenlik dönemi sorunları çalıştığı alanlardan bazılarıdır.

Aldığı Eğitimler

Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi - Nilüfer Devecigil

Theraplay Oyun Terapisi ve Marschak Etkileşim Metodu Eğitimi - Saara Salo

Grup Theraplay Eğitimi - Saara Salo

EMDR I. Düzey Eğitimi - Davranış Bilimleri Enstitüsü

Çocuklarla Oyun Terapisi ve EMDR - Dr. Reyhana Meer Seedat

Masterson Yaklaşımı Kişilik Bozuklukları Eğitimi – Meral Aydın

Kognitif Terapi Eğitimi – CBT İstanbul – Dr. Emel Stroup

Çocuğun Ruhsal Dünyasının Projektif Testlerle Değerlendirilmesi Eğitimi - Dr. Neslihan Zabcı

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi – Dr. Nevin Dölek

Ölüm ve Yas Psikolojisi Eğitimi – Yrd. Doç. Dr. Hakan Ertufan

Sanat Terapi ile Buluşur mu? -Dr. Klinik Psikolog Olcay Güner ve Klinik Psikolog Nur Dinçer Genç

Evlilik Dansı - Prof. Dr Mehmet Zihni Sungur