Uzm. Klinik Psikolog Nesrin Coşkun

uzm.psk nesrin coşkun foto

Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra Yüksek Lisansını Okan Üniversitesi Yetişkin Odaklı Klinik Psikoloji Programı'nda; “Çocukluk ve Ergenlik Dönemlerinde Sosyal Fobi Tedavisinde Bilişsel-Davranışçı Terapi Tekniklerinin Etkililiği” konulu projesiyle tamamlamıştır.

ÇALIŞTIĞI ALANLAR:

Yetişkinlerde; Depresyon, Sosyal Kaygı Bozukluğu, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Panik Bozukluk, Cinsel İşlev Bozuklukları, Özgül Fobi, Bipolar Bozukluk, Öfke Kontrolü Sorunu ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu üzerine çalışan Nesrin Coşkun terapi uygulamalarında EMDR ve Bilişsel-Davranışçı Terapi ekollerini benimsemektedir.

Çocuk ve Ergenlerde; Depresyon, Kaygı Bozuklukları, Yeme Problemleri, Alt Islatma, Ölüm ve Yas, Boşanma ve Davranış problemleriyle Deneyimsel Oyun Terapisi ile çalışmaktadır.

ALDIĞI DİĞER EĞİTİMLER VE SAHİP OLDUĞU SERTİFİKALAR:

 • EMDR 1.Düzey Eğitimi ( Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi) Sertifikası Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • Çocuklarda Sosyal Beceri Eğitimi (SOBECE)
 • Deneyimsel Oyun Terapisi Psikoloji İstanbul
 • Kognitif Terapinin OKB tedavisinde Uygulanması Emel Stroup
 • Anksiyete Bozuklukları Tedavisi Dr. Emel Stroup
 • Kognitif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme Emel Stroup
 • Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisi Emel Stroup
 • Cinsel Terapi Eğitimi CİTEB
 • Çocukluk Çağı Sık Görülen Psikopatolojileri Eğitimi

UYGULAMA YETKİNLİĞİ OLDUĞU TESTLER:

 • Nöropsikolojik Değerlendirme Testleri
 • Çocuk Değerlendirme Testleri
 • Rorschach Testi