Psikolojik Danışman Maide İbili

Psikolojik Danışman Maide İbili

Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’ nde (2010) tamamlayan Maide İBİLİ, 2011 yılında başladığı EFTA (European Family Therapy Association) uyesi IF WEINHEIM INSTITUT FUR SYSTEMISCHE (IF Weınheim Sistemik Psikoterapi Enstitusu) tarafından verilen ve 4 yıl süren Aile, Çift ve Bireysel Psikoterapi Eğitim Programından 2015 yılında mezun olmuştur.

Eğitim programı süresince; evlilik, çift terapisi, boşanma, aldatma, çift ilişkisinde ebeveynlikle ilgili yaşanan güçlükler ve ailede doğal krizler, aile terapisi, çok kültürlü aile yapıları, bireysel terapide klinik tanılarla sistemik düzende çalışma, krizler ve yasla çalışma, aile dizimi gibi konular ayrıntılı ele alınmış olup bununla ilgili canlı ve yazılı vakaları içeren 240 saat grup süpervizyonunu tamamlamıştır.

Programdan mezun olmak için hazırladığı Bitirme Tezi; “Çift İlişkisinde Yaşanan Aldatmalarla İlgili Gerçek Bir Vakanın Formulasyonu ve Sistemik Müdahaleler” dir. Lisans eğitimi sırasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakultesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı- Yetişkin Psikiyatri Servisi ‘nde gönüllü olarak staj yapmıştır.

Bireysel Terapi Uygulamalarında Davranış Bilimleri Enstitusu nden aldığı EMDR 1. Düzey eğitimiyle Sistemik Terapiyi ve EMDR Terapisini birlikte formüle etmektedir.

Yine Sistemik bakış açısından doğan, bağlanma teorisine dayanan, bağlanmanın ilişkiye ve olumsuz iletişim döngüsüne etkilerini araştırarak; çiftlerin sıkıntılarıyla ilgili temel duygularıyla çalışan Duygu Odaklı Çift Terapisi 1. Düzey (ICEEFT- Emotional Focus Couple Therapy- Externship) eğitimini tamamlamıştır.

Ailelerin ve çocukluk yaşantılarının çift dinamiği üzerinde etkisi olduğunu savunan, ilişkide oluşan yaralarla, geçmişte olanları ayırt ederek ilişkide iletişim kanallarını açıp bağı tekrar canlandırmayı hedefleyen Imago Çift Terapisi Eğitim Programı’nın 1. Ve 2. Düzey Eğitimlerini tamamlamıştır.

Bugüne değin çalıştığı kurumlarda bireysel, aile ve çift terapisi alanlarında hizmet vermiştir. Ayrıca Çukurova Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİLGİN yönetiminde verilen “Eğitsel Psikolojik Danışma” sertifika programını tamamlamıştır ve okul çağındaki çocuklarla da çalışmaktadır. Okul çağındaki çocuklarla çalıştığı konular; okul fobisi, sınav kaygısı, davranış bozuklukları, boşanmış- parçalanmış aile çocuklarıyla bireysel ve grup psikoterapi uygulamalarıdır.

Halen çalışmalarına devam eden Maide İBİLİ; ÇATED, (Çift ve Aile Terapileri Derneği), EMDR derneği, Türk PDR Derneği Üyesidir.