Psikolog

Psikoloji yaklaşık yüz yıldır ayrı bir bilim olarak değerlendiriliyor. Latince kökeni psiko (ruh) logi (bilim teori) kelimelerine dayanıyor. Türkçeye basit olarak ruhbilim diye çevrilse de çok geniş bir anlam alanı var. Psikolog ise insanların genel olarak davranışlarını ve bunlarda meydana gelen değişimleri, ruh hallerini, psikolojik hallerini, genel ruh durumunu, manevi özelliklerini sosyal hayatı ve sosyal yapının parametrelerini de dikkate alarak; inceleyen, araştıran, bilimsel tez üreten, deney yapan ve çözümler üretmeye çalışan bilim insanıdır.

psikolog istanbul

İnsan yaradılıştan gelen bir özellik olarak her zaman iyiyi güzeli ve mutluluğu aramaktadır. Hatta çevremizde pek çok insan görürüz ve genelde şu tip cümleler kullanırlar: Ben biraz huzur istiyorum, mutlu olmayı hak ediyorum, neden bu kadar mutsuzum? Esasen psikolojinin temel hedefi sağlıklı, mutlu, huzurlu ve tutarlı bireylerin oluşmasını sağlamaktır. Bu tip problemleri olan kişilere de danışmanlık ve tedavi uygulamaları gerçekleştirir. İşte psikolog bu tip insanlar için bir can simidi görevi görür. Elbette ki pek çok insan şu veya bu durumlardan dolayı psikolojiye ilgi duyar. Araştırır ve öğrenir. Lakin iş rahatsızlık seviyesine geldiğinde muhakkak uzman bir psikolog tedavisine ihtiyaç vardır. Çünkü kişi ne kadar bir konuda bilgi sahibi olursa olsun kendi kendini tedavi edemez.

Psikologların genellikle üzerinde durduğu iki alan vardır. Klinik psikoloji ve danışma psikolojisi. Klinik psikoloji rahatsızlığı olan hastaya hastane ortamında tedavi içeren yöndür. Kişi gözetim altında olmalı ve tedavi edilmelidir. Danışma psikolojisi ise henüz bir psikolojik bunalım ortaya çıkmadan daha sorunlar başlarken önlem almak ve çözümler üretmektir. Yani bir nevi erken teşhistir ve tedavisi çok basittir. Çünkü bir sorun büyümeden bertaraf edilirse çok daha az yaralar alarak kurtulunabilir. Kişi sağlıklı ve huzurlu hayatına devam eder. Psikologların yapmak istediği bir diğer tedavi de kişiyi dirençli hale getirmektir. Yani tedavi aşaması gerçekleşse bile bu sorunların tekrar ve daha şiddetli bir şekilde nüksetmesi söz konusu olabilir. Bu yüzden tedavi bir süreçtir ve kişi artık kendi önlemlerini alabilir hale gelmelidir.

Psikologlar genellikle psikoterapi yöntemini kullanırlar. Bu yöntem kişilerde oluşan kaygı ve gerginleri azaltmak, duygusal kavgaları ve iç çekişmeleri sonlandırmak, kişiler arası daha duyarlı ilişkiler kurabilmek için yapılan bir tedavi yöntemidir. Bu terapiyi uygulayacak psikoloğun ve psikiyatırın uygulamalarına göre değişiklik gösterebilir.

Psikologlarla ilgili yanlış bilinen bazı gerçekler de vardır. Mesela psikologlar ilaç tedavisi uygulamazlar. Çünkü onlar aynı zamanda birer hekim değildir. Ağır psikolojik vakalarda psikiyatrlar tedavi esnasında ilaç yöntemini kullanabilirler. Çünkü psikiyatrlar aynı zamanda tıp fakültesi mezunu olup daha sonra psikiyatr alanında uzmanlaşırlar.

Ülkemizde maalesef psikolojik tedavi konusundan ciddi bir önyargı vardır. Bireyler sanki psikolojik tedavi görürse kendilerine farklı gözle bakılacağını düşünürler. Hâlbuki bu tamamen yanlış bir algıdır. Çünkü nasıl bedensel bir hastalığa maruz kaldığımızda uzman bir doktora gidip derdimize derman arıyorsak ruhsal bir hastalığa maruz kaldığımızda da uzman bir psikoloğa gitmemiz son derce insani ve normal bir davranış olmalıdır. Böyle bir sorunla karşılaştığımızda tedavi olmayı reddedersek ileride önünü alamayacağımız çok daha büyük sorunlarla karşılaşabiliriz.

İstanbul Bakırköy ve Bahçelievler'de hizmet veren kliniğimiz deneyimli psikologlarıyla her türlü sorununuza çözüm üretmek için hizmet veriyor. Amacımız mutlu, huzurlu sağlıklı ve standartları yüksek bir yaşam kalitesi sunmaktır.