Psikolojinin Çalışma Alanı

Psikolojinin Amacı

Psikoloji insan davranışlarını tanımlamaya, bu davranışları anlamaya ve açıklamaya, nedenlerini ortaya çıkarmaya çalışır.

Tıpkı diğer bilimler gibi, üzerinde çalıştığı konunun yani insan davranışlarının neden-sonuç ilişkisi üzerinde durur.

Psikolojinin Çalışma Alanları

Psikoloji; klinik, deneysel, fizyolojik, gelişim, eğitim ve endüstri ve örgüt psikolojisi olmak üzere farklı alanlarda üzerinde çalışılan bir bilim dalıdır.