Psikoloji Nedir?

Psikoloji, hem insanların hem de hayvanların davranışları ve zihinsel süreçlerini, bunların altında yatan nedenleri inceleyen bilim dalıdır. Diğer bilimlere nazaran kısa bir geçmişe sahip olan psikoloji bilimi, bu süreçte farklı biçimlerde tanımlanmıştır.

Psikoloji bilimi için yapılan ilk tanımda, insan zihninin somut olarak incelenmesinin imkansız olduğu görüşü üzerine 'insan davranışlarının bilimsel incelemesi' olarak açıklama yapılmıştır. Ancak bu tanıma yükselen itirazlar, zihinsel işlevleri inceleyen bilişsel psikolojiyi doğurmuştur.

Psikoloji biliminin geçirdiği bu süreç, günümüzdeki tanımını da etkilemiştir. Modern psikoloji, davranışı ve bu davranışların nedenleri üzerinde duran, onları inceleyen ve araştıran bilim dalı olarak tanımlanabilmektedir.