Psikoloji nedir ?

Psikoloji, hem insanların hem de hayvanların davranışları ve zihinsel süreçlerini, bunların altında yatan nedenleri inceleyen bilim dalıdır. Diğer bilimlere nazaran kısa bir geçmişe sahip olan psikoloji bilimi, bu süreçte farklı biçimlerde tanımlanmıştır.

Psikoloji ndi

Psikoloji bilimi için yapılan ilk tanımda, insan zihninin somut olarak incelenmesinin imkansız olduğu görüşü üzerine insan davranışlarının bilimsel incelemesi’ olarak açıklama yapılmıştır. Ancak bu tanıma yükselen itirazlar, zihinsel işlevleri inceleyen bilişsel psikolojiyi doğurmuştur.

Psikoloji biliminin geçirdiği bu süreç, günümüzdeki tanımını da etkilemiştir. Modern psikoloji, davranışı ve bu davranışların nedenleri üzerinde duran, onları inceleyen ve araştıran bilim dalı olarak tanımlanabilmektedir.

İnsan bir birey olarak kendi içinde ve çevresinde uyumlu ve dengeli olmaya ihtiyaç duyar. Sürekli bir gelişim eğilimi taşır. Psikoloji bu ihtiyaç ve eğilimleri inceleyerek elde ettiği verileri, yine insan üzerinde çalışarak onun davranışlarını anlamaya, açıklamaya ve öngörmeye çalışır. Bu sayede, kişinin bu gelişim ve uyum serüveninde yaşadığı sıkıntı ve sorunların çözümünde ışık tutar.

Zihin, düşünme ve öğrenme konularında kazanılan psikolojik bilgiler, eğitim alanındaki başarıyı yükseltmiş ve yeni anlayışları hayatımıza kazandırmıştır. Türkiye’de Eğitim Bilimleri Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümü mezunları, eğitim fakültesi mezunu olarak resmi ve özel eğitim kurumlarında rehber öğretmen ve psikolojik danışman olarak görev alabilmektedirler.