Psikolog Ne Yapar?

Psikologlar kimi zaman tek başlarına çalışırlarken, kimi zaman da diğer meslek gruplarıyla birlikte çalışmak durumundadırlar. Bu nedenle, psikologları hayatın hemen her alanında aktif bir şekilde görebiliriz. Hukuk, eğitim, spor ve tıp alanları psikologların uzmanlığına ihtiyaç duyan alanlardan sadece bazılarıdır. Bu nedenle psikologların çalışma alanlarının sayısı ve etkinliği her geçen gün biraz daha artmaktadır. Toplumlardaki sorunların çokluğu ve değişkenliği, bu sorunların temel nedeninin ise insan davranışları olduğu düşünülürse, bu nedenler psikoloji bilimine hareket kazandırmakta ve bu bilime olan ihtiyacı artırmaktadır.

Psikolog temel olarak, bilimsel yöntemlerle bilgi toplar. Bu bilgilerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesinin ardından, sorunlara çözüm üretirler. Üretilen çözümler üzerinde yapılan çalışmaların ardından, sorunların çözümüne ortak olmaya çalışırlar. Örneğin, çalışan kadınların her geçen gün sayılarının artması, kadınların ev hayatı dışında bir de iş hayatında aldıkları roller üzerinden sorunlarının artması psikoloji biliminin ilgi alanına girer. Bu anlamda kadınların daha rahat ve ailelerinin ihtiyaçlarını da gözardı etmeksizin çalışabilecekleri ortamların hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

Ayrıca, beden ve ruh sağlığının birbirleriyle olan sıkı ilişkisi psikoloji bilimini daha ilginç ve önemli hale getirmektedir. Pek çok hastalığın sebebinin ruhsal sıkıntılar veya bozukluklar olduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu tespitler toplumda da psikoloji bilimine olan ilgiyi ve saygıyı artırmaktadır.

Psikoloji biliminin gündelik hayatla bu kadar içiçe olması ve toplumun her kesiminden saygı görmesi nedeniyle psikologların pek çoğu işlerini severek yaparlar. İnsanlara yardım edebildiklerini görmek onlara heyecan verir ve mutlu eder. Günlük hayattaki iniş-çıkışlarda kimi zaman bireyler, destek alma ihtiyacı duyarlar ve bu çok normaldir. Dolayısıyla psikolojik yardım alma konusunda çekinmemek gerekir.