Psikolog Kimdir?

Psikoloji, temel olarak insan ve hayvan davranışlarını ve bu davranışlara bağlı olarak psikolojik, sosyal ve biyolojik süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır. 125 yıllık bir geçmişe dayanan psikoloji, biyolojiden sosyolojiye kadar uzanması nedeniyle oldukça geniş bir alandır. Psikoloji biliminden elde edilen bilgilerin kullanılarak insan sorunlarını çözmek için kullanılması ise, psikoloji mesleğini doğurmuştur.

Psikolog davranışları iki düzlemde inceler; bunlardan birincisi beyin ve davranış, diğeri ise çevre ve davranış ilişkisidir. Psikolog yaptıkları araştırmalar sonunda edindikleri yeni bilgileri, kişilerin ve toplumların değişen ihtiyaçları doğrultusunda kullanırlar.

Psikologlar araştırmalarını uygulamalı olarak yaparlar. Bireylerin bu alandaki sorunlarına tanı koyarak tedavi etmeye çalışırlar; eğitim kurumlarında psikoloji eğitimi verirler; toplumda yer alan kurum, kuruluş ve örgütlere danışmanlık yaparlar; bireylerin birbirleriyle ve toplumla geliştirdikleri ilişki ve davranış biçimlerini en iyi hale getirmeye çalışırlar.