Çiftler İçin İlişki Danışmanlığı

Ülkemizdeki evliliklerin büyük bölümü ailelerin tutumları yüzünden bitmektedir. Ayrıca, ekonomik sıkıntılar, alkol ve madde bağımlılığı, şiddet, cinsel sorunlar, kişilik ve beklentilerin farklılılığı gibi nedenler de evlilikleri sona erdirmektedir. Bu nedenlerin temelinde ise genellikle iletişimsizlik karşımıza çıkmaktadır. Eşler birbirlerine ihtiyaçları olduğu zamanlarda birlikte olamadıklarında evlilikleri çıkmaza girmektedir.

İlişki dsnışmsnlığı

Evliliklerde birçok etken o evliliğin geleceğini etkiler. Yaşadığımız toplumda ailelerin evlilikler üzerindeki yoğun etkisini gözönünde bulundurursak, çiftlerin ekstra sorumluluklar üstlenmesi gerektiğinin de farkına varılabilir. Özellikle erkeklerin bu konudaki isteksizlikleri ve yetersizlikleri, evliliği kadınlar için daha da zor hale getirebilmektedir. Doğru bir evlilik kararı alabilmek için eşlerin birbirleriyle ilgili şu konularda fikir sahibi olabilmeleri oldukça önemlidir;

  • Hayattan ve evlilikten beklentiler
  • Cinselliğe bakış açısı
  • Çocuk sahibi olma konusundaki düşünceler
  • Eşlerin birbirlerine hayat boyu destek olup olamayacağı
  • Kendi ailesiyle olan ilişkileri
  • Eşinin ailesiyle olan ilişkileri
  • Mesleği ve gelir düzeyi
  • Psikolojik ve bedensel sağlığı
  • Ailesine olan bağlılığı
  • Kişilik özellikleri

Elbette sayılan bu konuların dışında eşlerin ele almaları gereken daha pek çok konu vardır. Ancak, sevgi ve anlayışın hakim olduğu bir ilişki biçiminde her türlü konu ve sorun rahatlıkla aşılacaktır. Aksi halde evlilik eşler için bir paylaşım olmaktan çıkıp sadece özgürlüklerin kısıtlandığı ve istenmeyen sorumlulukların üstlenildiği bir kurum haline dönüşür. Bu nedenle, evlilik kararı alınmadan önce çiftler birbirleriyle ve alacakları kararla ilgili endişeler taşıyorlarsa bir aile danışmanından yardım isteyebilirler. Aile üyelerinin katıldığı psikolojik bir danışmanlık olan bu süreç, eşlere destek verme amacı taşımaktadır. Bu süreçte çiftler, yaşadıkları sorunları kendi bakış açılarından ortaya koyarlar. Danışman ise çiftlerin birbirlerini saygıyla dinlemesine, sorun hakkında konuşulmasına, çiftlerin birbirini inciten davranışlarda bulunmamasına, diğerlerinin bakış açılarını anlamasına, kişilerin birbirlerini oldukları gibi kabul etmesine, bireylerin beklentilerini açıkça ifade etmesine yardımcı olur.