Evlilik Terapisi

Son zamanlarda sıkça duyduğumuz, yeni yeni aşina olduğumuz bir kavram evlilik terapisi... Bazı çiftler, bu konuyu önemsemezken bazılarının da bu terapiye gitmekten çekindiği bir gerçek. Fakat; yapılan araştırmalarda, bu terapilerin evlilikte kurtarıcı rol üstlendiği ve çiftlerin kendi aralarında çözemediği sorunları bu terapilerle çözdüğü biliniyor.

Evlilik Terapisi

Evlilikte çiftlerin sorunlar yaşaması elbette kaçınılmazdır; ancak, bu sorunların içinden çıkılmaz bir hal aldığı ve evliliğinin devamını sorgulama derecesine geldiği durumlar risklidir. Çiftler bu riskleri bertaraf etmek ve gerek özel gerek iş hayatlarında mutlu olabilmek için kimi zaman bir uzmanın desteğine ihtiyaç duyabilir. Zira, evlilik terapisi almak için illa sıkıntılı bir dönem içinde olmak da gerekmez; profesyonel bir destek almak, evliliğin her döneminde çiftlere fayda sağlayacaktır. Ülkemizde çok da yaygın olmasa da yurt dışında çoğu çift, gerek ilişkilerini sağlamlaştırmak gerekse çıkabilecek sorunları engellemek için evlilik terapisi almaktadır.

İş hayatında çıkabilecek sorunlar da evliliği etkilemekte; çiftler, zaman zaman tatminsizlik yaşamakta, birbirleri ile olan ilişkileri tamamen kopma noktasına gelmekte ve ilişkileri için bir şey yapmayı reddetmektedirler. Kötü bir evlilik, sadece kavga yaşanan evlilik değildir; çiftler arasında yaşanan iletişim kopukluğu da son derece önemli bir sorundur.

İçe çekilme, fiziksel ve psikolojik şiddet, iletişimin kesilmesi, cinsel problemler... vesairesi bir evliliği boşanmaya götüren temel faktörlerdir. Çiftlerin evlilik terapisi alması için illa evli olması da gerekmez, uzun süreli ilişkilerde de bu terapilere ihtiyaç duyulabilir. Çoğu ilişki, ilk dönemlerinde mutlu giden bir süreç olsa da evlilikte süren uzan vadede çiftlerin aile kavramına adapte olamaması, kendini aile olmanın görev ve sorumluluklar için hazır hissetmeyişi, çocuk sahibi olduktan sonra psikolojik değişimler yaşanmasıyla evlilikte sorunlar baş gösterebilir.

Evlilik terapisinde yapılan bir nevi eşler arasında iletişimin sağlanmasıdır. Terapi; eşlere birbirlerini anlamak, kaliteli tartışmak, eşinin karakteri ve alışkanlıklarını doğru analiz ederek bunları benimsemek ve olduğu gibi kabul etmek gibi beceriler kazandırır.
Tek bir evlilik terapisi tekniği yoktur. Kimisi daha çok bu becerileri kazandırmaya yönelikken, kimisi de geçmişe yönelik bir tekniktir. Çiftlerin evlilik öncesi ya da evliliğin ilk yıllarına ilişkin sorunlarının, alışkanlıkların konuşulmasına yöneliktir. Uzmanlar genellikle, bir terapiden diğer terapiye kadar geçen süre için çiftlere ev ödevi verirler. Bu ödevler; çiftlerin ev içindeki iletişimini artırdığı gibi çiftlere çözümün dışardan bir terapist yardımı ile değil de yine kendilerinden geldiği duygusu da yarattığı için çok faydalıdır. Kimi seanslara eşler tek tek katılabildiği gibi bazı seanslara eşlerin birlikte katılması istenebilir. Ama çoğu eş, eşinin terapiye sıcak bakmamasından yakınmaktadır. Bu durumda eşini ikna etme görevi yine diğer eşe düşmektedir.

Çoğu toplumlarda, aile sorunlarını 3. bir kişi ile paylaşmak tercih edilmediği gibi bunun bir ayıp olarak görüldüğü toplumlar da vardır. Eşler de özel sorunlarını tanımadıkları bir yabancı önünde tartışmaktan çekinebilir. Ancak; gelişmiş ülkelerde evlilik terapistine gitmek, bir olağan dışılık değil günlük yaşamın bir parçasıdır. Nitekim çiftlerin; kapalı kapılar ardında yaşanan ve sonu boşanmaya giden bir birlikteliktense, dışarıdan yardım alarak sağlıklı bir şekilde evliliği sürdürmeyi tercih etmeleri en doğrusudur.

Türkiye'nin çoğu kesimlerinde "evlilik terapisi" kavramı henüz çok fazla bilinmese de başta İstanbul olmak üzere, büyük metropollerde daha çok başvurulan bir yöntemdir. İstanbul'un göreceli sosyo - ekonomik seviyesinin yüksek olduğu Bakırköy ve Bahçelievler semtlerine yakın olan merkezimizde, uzman evlilik terapistlerimizle sizlere hizmet vermekteyiz.