Dikkat Eksikliği Tedavisi

Dikkat eksikliği kavramı ilk olarak 1902 yılında ortaya çıkmıştır. Daha sonra 1937, 1968, 1980, 1994 yıllarında dikkat eksikliği ve hiperaktivite (DEHB) konusunda uzmanlar yeni çalışmalar yapmış dikkat eksikliği ve hiperaktiviteyi alt gruplara ayırmışlar ve tedavi süreçlerini, tedavide ne gibi yöntemler kullanılacağını araştırmışlardır.

Tamamıyla hastalık olarak değerlendirilmeyen dikkat eksikliği problemi, genellikle çocuklarda görülmektedir, 4-5 yaşlarında fark edilir ve üst sınır 7 yaştır. Çoğunlukla, erkek çocuklarında hiperaktiviteyle komplike bir şekilde seyrederken, kız çocuklarında pek bu şekilde seyrettiği görülmez.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitenin Başlıca Görülme Nedenleri

dikkat eksikliğiDikkat eksikliği ve Hiperaktivitenin asıl nedeni tam olarak bilenememektedir. Genetiksel olduğuna dair bir takım düşünceler varsa da uzmanlar arasında tam bir görüş birliği bulunmamaktadır. Fakat neden diğer çocuklarda yokken, bazı çocuklarda görüldüğüne dair klinik çalışmalar ve uzun gözlemler sonucu açıklamalar yapılmıştır. Dikkat eksikliği ve Hiperaktiviteyi tetikleyen olaylar ise şu şekilde sıralanabilir;

 • Gebelik esnasında, sigara ve alkol kullanımı, çoğul gebelik, kimyasal etkiler, kötü beslenme
 • Zor doğum ve doğum esnasında yaşanan tıbbi sorunlar
 • Erken doğum veya düşük doğum ağırlığı
 • Demir eksikliği
 • Merkezi sinir infeksiyonları
 • Aile, yakın çevre, çocuğun biraz yaş arttıkça öğretmenlerin de çocuktan beklentileri
 • Ailevi sorunlar

Dikkat eksikliği 3 şekilde görülmektedir;

 1. Dikkat eksikliğinin ön planda olduğu konsantrasyon bozukluğu
 2. Hiperaktivitenin ön planda olduğu ve dikkat eksikliğinin görülmeyen durumlar
 3. Her ikisinin de bileşik olarak bulunduğu durumlar

Dikkat Eksikliği Belirtileri

 • Dikkat ve konsantrasyonda güçlük yaşama
 • Odaklanma ve olayları başından sonuna kadar takip edememe
 • Unutkanlık
 • Dış uyarılara karşı aşırı ilgi
 • Eşya, yiyecek, içecek vb. metaların yerlerinin karıştırılması
 • Düzensizlik
 • Uzun süren bir işi veya hareket özellikle zihinsel olguları yapmakta zorlanma ve bunları yapmaktan kaçınma

Bu ve buna benzer hareketler yapan çocuklar ve ergenlik döneminde olanlarda dikkat eksikliği bulunmaktadır.

Önceki yıllarda sadece çocuklarda görüldüğü zannedilen dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin yaşın ilerlemesi, ergenlik döneminin de geçmesi halinde dahi, hiperaktivitenin azalmasına karşın, dikkat eksikliğinin yetişkin kişilerde de görüldüğü gözlenmiştir.

Çocukluk döneminde ve onu takip eden süreç olarak ergenlik ve yetişkinlik döneminde oluşan dikkat eksikliği kesinlikle tedavi edilmesi gereken bir olgudur. Aksi takdirde çocuklarda ve ergenlik döneminde; Özgüven eksikliği, derslerde başarısızlık, içine kapanarak sosyal ortama çıkamama, ailevi huzursuzluk ve anlaşmazlıklar, davranış problemleri, madde kullanımı gibi psikolojik travmalar meydana gelebilmektedir. Yetişkin kişilerde ise; iş hayatında ve organizasyonlarda başarısızlık, eşyaları kaybetme ya da yerini unutma, trafikte veya günlük yaşantıda hayati önem taşıyan meselelerde dikkatsizlik sonucu kazalar, yaralanmalar ve ölümler, depresyon gibi vakalar meydana gelmektedir.

Görüldüğü gibi dikkat eksikliği birçok soruna yol açabilmektedir. Bu nedenden dolayı dikkat eksikliği tedavisi büyük bir önem arz etmektedir. Gerek kişinin kendi kapasitesini artırması, duyularını en verimli şekilde kullanması, gerekse iş, okul ve sosyal yaşantısında pasif, içine kapanık, depresif olmaması için dikkat eksikliği tedavisine başvurulması gerekmektedir.

Dikkat eksikliği tedavisi kesinlikle bir uzman hekim tarafından gerekli testler ve tetkikler yapıldıktan sonra uygulanmalıdır.

Dikkat eksikliği tedavisi için, Çocuk ve Ergen Psikiyatrları, Çocuk Psikologları Sosyal Pediatri Merkezleri, Okul Danışma servislerine başvurulabilir.

Aileler çoğu zaman çocuklarında dikkat eksikliğinin olduğunu kabul etse de, bunun tedaviyi gerektirecek kadar bir ehemmiyeti olduğunu kabul etmezler. Zamanla çocuğun yaşı ilerledikçe düzeleceğini düşünürler, fakat dikkat eksikliği tedavisi süreç gerektiren bir tedavi olduğu için, biran evvel ebeveynler çocuklarını kliniğe götürmelidirler.

Dikkat eksikliğinde ilaç ilk çözüm olmamalıdır, dikkat eksikliği olan her çocuğun tedavisinde ilaç kullanılmayabilir, uzman kişi testleri yapıp hastalığa ilaç gerektiren bir tanı koyduktan sonra ilaç tedavisine başlanmalı ve süreç asla aksatılmamalıdır.

Aileye ve çevreye dikkat eksikliği tedavisinde büyük sorumluluk düşmektedir. Aile kesinlikle çocuğa bağırarak kızarak veya şiddet yoluyla bir şeyleri uygulatmamalı, ceza yöntemiyle değil ödül yöntemiyle çocuğa eğitim verilmelidir.

Dikkat eksikliği tedavisinde, İstanbul dikkat eksikliği ve hiperaktivite tedavi merkezleri özellikle Çocuk ve Ergen Psikiyatrları ve Çocuk psikologları açısından merkez kabul edilmektedir. Bahçelievler ve Bakırköy'de bu rahatsızlığın tedavisi için alanın isim yapmış uzmanlar bulunmaktadır.

Unutulmaması gereken şudur ki dikkat eksikliği zamanla geçen azalan bir olgu değildir, eğer tedavi edilmezse zaman geçtikçe daha vahim sonuçlar doğurabilmektedir.