Bilim Olarak Psikoloji

İnsan bir birey olarak kendi içinde ve çevresinde uyumlu ve dengeli olmaya ihtiyaç duyar. Sürekli bir gelişim eğilimi taşır. Psikoloji bu ihtiyaç ve eğilimleri inceleyerek elde ettiği verileri, yine insan üzerinde çalışarak onun davranışlarını anlamaya, açıklamaya ve öngörmeye çalışır. Bu sayede, kişinin bu gelişim ve uyum serüveninde yaşadığı sıkıntı ve sorunların çözümünde ışık tutar.

Zihin, düşünme ve öğrenme konularında kazanılan psikolojik bilgiler, eğitim alanındaki başarıyı yükseltmiş ve yeni anlayışları hayatımıza kazandırmıştır. Türkiye'de Eğitim Bilimleri Piskolojik Danışma ve Rehberlik bölümü mezunları, eğitim fakültesi mezunu olarak resmi ve özel eğitim kurumlarında rehber öğretmen ve psikolojik danışman olarak görev alabilmektedirler.