Aile Danışmanı Ne Sağlar?

Aile danışmanlığı, aile bireylerinin birbirleriyle olan iletişim becerilerini geliştirmelerine destek olur. İlişkideki sorunları ortaya çıkarmaya ve aile bireylerine göstermeye çalışır. Dolayısıyla danışman, sorunları çözmeye kalkışmaz. Öncelikli olarak aile bireyleriyle tek tek görüşür. Her birinin bakış açısından olaylar resmedilmeye çalışılır. Ardından bu resimler birleştirilerek, aile bireylerinin birbirlerini anlama konusundaki ilk adım atılır. Uzman ve onun sağladığı ortam sadece bir iletişim kanalıdır. Ve danışman kişilerin birbirleriyle sakin ve anlayışlı bir şekilde iletişim kurabilmeleri için destek olur.

Aile danışmanlığı tüm aile bireylerinin katılımıyla gerçekleşebileceği gibi bireysel olarak da hayata geçirilebilir. Erkekler aile danışmanından destek alma konusunda genellikle çekimser davranmakta, bunu bir acizlik olarak görmektedirler. Ancak sürecin ilerlemesiyle onlar da gönüllü ve aktif olarak danışmanlık desteği almaktadırlar.

Bazen bir ilişkide yapılması gereken her şey yapıldığı halde işlerin düzelmediği görülebilir. Böyle bir halde ayrılık kararı en doğrusu olabilmektedir. Ayrılma kararı alan çiftler, kararı ve yaşayacaklarını öngördükleri süreci çocuklarına anlatma konusunda da aile danışmanı olan uzmandan destek alabilirler. Bu doğrultuda verilen bir kararda eşler pek çok konuyu tartışır ve ortak bir karara varılmasına destek olunur. Bu konulardan bazıları; ayrılma sürecinin ve sonrasında yaşanması muhtemel sürecin nasıl olacağı, çocuk/çocukların kiminle kalacağı, evden kimin ne zaman ayrılacağı, yasal boşanma sürecinin kim tarafından ve ne zaman başlatılacağı, çocuğa/çocuklara ve ailelere bu kararın nasıl açıklanacağı, ekonomik süreçlerin nasıl yönetileceği, ileride yaşanabilecek sorunların nasıl çözüleceği şeklinde özetlenebilir.

İlişkilerde karşılaşılan sorunlar yakın çevre ve aile ile de paylaşılabilir ancak objektiflik sağlanamaz. Bu nedenle bu konuda eğitimli, tecrübeli bir uzman desteği her zaman faydalı olacaktır.