Aile Danışmanı

Hayat her zaman yolunda gitmeyebilir. Herkesin hayatında zaman zaman kırgınlıkları, eşi ya da diğer aile fertleri ile sorunları olabilir. Bazen maddi sıkıntılardır sorunlara sebep olan, bazen çocuklar. Sebepler ne olursa olsun hepimiz hayatımızın bir döneminde yardıma ihtiyaç duyabiliriz.

Aile danışmanı yasalar çerçevesinde danışmanlık hizmeti verir, insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde yaşanan sorunlarla ilgilenir. Ailede eşler arasında yaşanan sorunlar, ayrılma ya da boşanma sırasında çıkabilecek anlaşmazlıklar bazende çocuklarla ilgili yaşanan problemler.

aile danışmanı
Ailede ki ilişkiler kişilerin psikolojisi ve günlük yaşam kalitesini derinden etkiler. Bazen ilişkiler öyle bir noktaya gelir ki insanların gerçekten yardım alması gerekebilir. Bakırköy aile danışmanı kişilere başkalarına saygı duymayı, kişilerin birbirlerini anlayışla dinlemeleri gerektiğini, bazen bir olaya farklı bakış açılarından bakabilmeyi öğretmeyi hedefler.

Aile içinde yaşanan sorunlarda her birey kendini haklı görür. Bakırköy aile danışmanı ailede sorun yaşayan bireylerin hayatlarını daha kaliteli yaşamalarını, birbirleriyle nasıl daha iyi diyalog kurabileceklerini, hayatlarına nasıl bir düzenleme getirebilecekleri gibi konularda ailelere destek olmak için vardır. Bunu yaparken amaç birinin diğerine üstünlüğünü ya da haklılığını ortaya çıkarmak yani haklı haksız belirlemek değildir.

Kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinde birbirini kırmadan, sevgi ve saygı çerçevesinde daha anlayışlı ve ılımlı olmalarına yardımcı olmaya çalışır. Aile danışmanının konusu bireyler değil, bireylerin birbiriyle olan ilişkileridir. Kişilerin nerelerde hatalarının olduğunu, iletişimin nasıl daha iyi olabileceğini, ters giden şeylerin neler olduğunu belirleyerek aile bireylerinin sorunlarına çözüm arar.

Bakırköy aile danışmanı ailenin tüm bireylerine yönelik seans yürütür. Bazen sorun aile dışından biri ise seanslara dâhil edilebilir. Aileyi bir bütün olarak ele alır ve diğer danışmanlık türlerinden farklıdır. Bireysel terapilerde yalnızca bireysel sorunlara yönelinir fakat aile terapilerinde aile bir bütün olarak ele alınır. Aile içindeki sorunlar nelerse onların çözümüne odaklanılır.

Bakırköy aile danışmanı işlevsel olarak aile içindeki bireyler arası sorunlar, aile bireylerinin tümünü derinden etkileyen üzücü olaylar, ailedeki bireylerden herhangi birinin kaybı, ölüm ya da ayrılık gibi sorunlarda aileye destek olur. Burada amaç ailenin yaşadığı sorunları unutmasını sağlamak değil, sorunlarına çözüm yolları bulmaya ve aile içinde hayata geçirilebilmesini sağlamaya çalışmaktır. Aile bireylerinin yaşadığı sorunları birbirlerini incitip kırmadan çözme becerileri kazandırmak hedeflenir. Aile bireyleri bu eğitimlerden sonra hayatlarını idame ettirirken birbirlerini dinlemeyi, daha anlayışlı olmayı, sorunlarını çözerken farklı görüşlere saygılı olmayı öğrenir ve hayatlarına uygulamaya çalışırlar.

Aile danışmanı henüz evli olmayan ve evlilik hazırlığı içinde olan çiftler, boşanmış kişiler, boşanma esnasında yaşanan sorunlar, anne çocuk ya da baba çocuk arası sorunlara yönelik de destek verir.

Aile danışmanı ailelerin huzur ortamında yaşamalarını sağlamayı hedeflemektedir. Aile içinde yaşanan problemler çözüme kavuşmadığı takdirde kişileri başka sorunlarla da karşı karşıya bırakabilir. Yeterli ve doyurucu iletişimin olmadığı sürekli tartışma ortamı aile içindeki kişilerin huzursuz olmasına ve bu huzursuzluk neticesinde farklı çözüm yollarına başvurmalarına neden olabilir. ( Alkol kullanımı, madde kullanmaya başlama, aldatmalar, evi terk etme ) gibi.

Aile danışmanının görevi yalnızca aile için huzur ortamı sağlamak değil aynı zamanda toplum içinde de huzuru sağlamaktır. Çünkü aile içinde huzursuz olan kişiler topluma uyum sağlamakta da güçlük çekebilirler. Örneğin evinde huzurlu olmayan bir baba işine de bu huzursuzluğu yansıtabilir ve ya da aile içinde aradığı huzur ve güven ortamını bulamayan çocuklar yanlış huzur ortamları bulmaya çalışabilirler. Bu da toplumu da ilgilendiren daha büyük sorunlara neden olur.
Sonuç olarak Bakırköy aile danışmanının amacı ailenin huzurlu, mutlu ve birbirine anlayışlı olmalarını sağlayarak aile ortamının hayat kalitesini yükseltmektir.