PsikoBlog

Psikolojik Eğitim Danışmanlığı

Eğitim, özellikle Türkiye'de eğitim zor. Rekabet çok fazla genç nüfus çok fazla ve okullar az... Hal böyle olunca iyi bir eğitim görmek isteyen çocuklar daha fazla çalışmak zorundalar kısaca başarı için başarıya ulaşmak zorundalar.

Psikoloji Nedir

Psikoloji sağlık demektir. Sağlıklı olup olmadığınızı anlayacağınız ikinci kapı demektir ve tam anlamıyla insan demektir.

Türkçemize ruh bilim, ruh durumu olarak çevrilir. Ruh bilim denmesinin nedeni, psikolojinin beden kadar somut olmaması ve oluşan sorunlarının dolaylı olarak dışa yansıtmasıdır.

Psikolojik Danışmanlık Nedir?

WHO yani Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı olmanın tanımını : " Ruhen ve bedenen sorunsuz olmaktır" şeklinde yapar. Bu bakımdan hastalık denilince akla sadece soğuk algınlığı, verem, kanser gelmemelidir. Ruhumuz da aynı bedenimiz gibi hasta olabilmektedir ve nasıl ki bedenimiz için hekime başvuruyorsak ruhumuz için de aynı şeyi yapmalıyız.

Psikolojik Sorun Ne Demektir

Psikolojik sorun, kişin beden sağlığı dışında var olan bütün sorunlarıdır. Bu rahatsızlıklara tinsel durum ya da ruhsal durum olarak Türkçeye çevrilen psikolojik sorunlar da denir. Herkes ama herkes bir psikolojik soruna sahiptir ama bazı insanların bu sorunları hayatlarını etkileyecek düzeyde değildir bazılarının ise hayatları bu durumlardan oldukça fazla etkilenir.

Psikoterapi Merkezi

Tam Türkçe karşılığı tinsel tedavidir. Kişinin ruh dünyasını etkileyen ve yaşamını zorlaştıran durumların ilaç ya da cerrahi yöntemler kullanılmadan tedavi edildiği merkezler ise Psikoterapi Merkezi olarak adlandırılır.

Mutlu Çiftler

Bir ilişkiyi değerlendirmeden önce bireyi değerlendirmek gerekir. Bir birey öncelikle kendini iyi tanımalı, hayata dair isteklerini, hayallerini ve beklentilerini iyi bilmelidir. Böylelikle, karşısındaki insandan beklentilerini de daha rahat ifade etme imkanı bulur. Birey, karşısındakinden çok fazla şey beklerse, o kişiye ve yaşanacak ilişkiye de o kadar çok yük yüklemiş olur. Gerçekleştirilemeyen hayaller ve karşılanamayan beklentiler ise zaman içinde yaşanan ilişkiye zarar vermeye başlar.

Psikoloji nedir ?

Psikoloji, hem insanların hem de hayvanların davranışları ve zihinsel süreçlerini, bunların altında yatan nedenleri inceleyen bilim dalıdır. Diğer bilimlere nazaran kısa bir geçmişe sahip olan psikoloji bilimi, bu süreçte farklı biçimlerde tanımlanmıştır.

Evlilik Öncesi

Bir evlilikte eşleri etkileyen pek çok psikolojik sebepler vardır. Bu nedenle çiftlerin evlilik kararını almadan önce birbirlerini yeterince tanımaları ve evlilik sorumluluğunu alıp alamayacaklarını iyice düşünmeleri gerekmektedir. Özellikle toplumumuzda, erkeklerin sorumluluk alma konusundaki istek ve kararlılıklarını pek çok kere gözden geçirmeleri tavsiye edilmektedir. Evlenmeden önce dikkat edilmesi ve değerlendirilmesi gereken bazı kriteler vardır. Eşlerin birbirleri hakkında kişilik özelliklerini, evliliğe ve hayata bakış açısını, kendisine her konuda destek olup olamayacağını, mesleği ve gelir düzeyini, sağlık durumunu, çocuk sahibi olmak isteyip istemediğini, cinselliğe bakış açısını, her iki tarafın ailesiyle olan ilişkilerini, psikolojik bir sorununun olup olmadığını bilmeleri gerekmektedir. Bu kriterler ve daha pek çok konu çiftler arasında tartışılmalıdır.

Çiftler İçin İlişki Danışmanlığı

Ülkemizdeki evliliklerin büyük bölümü ailelerin tutumları yüzünden bitmektedir. Ayrıca, ekonomik sıkıntılar, alkol ve madde bağımlılığı, şiddet, cinsel sorunlar, kişilik ve beklentilerin farklılılığı gibi nedenler de evlilikleri sona erdirmektedir. Bu nedenlerin temelinde ise genellikle iletişimsizlik karşımıza çıkmaktadır. Eşler birbirlerine ihtiyaçları olduğu zamanlarda birlikte olamadıklarında evlilikleri çıkmaza girmektedir.

Dikkat Eksikliği Tedavisi

Dikkat eksikliği kavramı ilk olarak 1902 yılında ortaya çıkmıştır. Daha sonra 1937, 1968, 1980, 1994 yıllarında dikkat eksikliği ve hiperaktivite (DEHB) konusunda uzmanlar yeni çalışmalar yapmış dikkat eksikliği ve hiperaktiviteyi alt gruplara ayırmışlar ve tedavi süreçlerini, tedavide ne gibi yöntemler kullanılacağını araştırmışlardır.