Gottman Çift Terapisi

Gottman Çift Terapisi, Dr. John Gottman ve Julie Gottman tarafından çiftler üzerinde yapılan uzun yıllar süren araştırmalar sonucu elde edilen veriler sonucu geliştirilen bir terapi yaklaşımıdır. Gottman çift-evlilik terapisi, çiftlerin gerçekten birbirlerini tanımalarını ve anlamalarını sağlayan birçok uygulamalardan oluşmaktadır.

Gottman Çift Terapisi, çiftlerin birbirlerine karşı davranışlarını değiştirmeye yönelik çalışmaları içerdiği için davranışsal bir çift terapisidir. Bireylerin bireysel anlamda çatışmalarını elde aldığı ve çiftler arasında ortak bir anlam oluşturmasıyla varoluşsal bir terapidir. Çiftlerin nasıl düşündükleri, olaylara verdikleri anlamları değerlendirip bunlarla ilgili düzenlemeler yapması nedeniyle bilişsel bir terapi yaklaşımıdır. Çift ilişkisini bir sistem olarak ele aldığı için sistematik bir çift terapisidir. Terapide, bireylerin aile bilgileriyle ilgili analizler yaptığı için psikodinamik bir yaklaşımdır. Gottman çift terapisi aslında birçok terapi yaklaşımını kapsamaktadır. Çiftlerin yaşadığı sıkıntılar üzerinde etkili olmasının en büyük nedenlerinden biri de bir çok yaklaşımı kapsıyor olmasıdır.