Aile Terapisi

Yapılan araştırmalar, evliliklerin %43'ünün ilk 5 yılında sonlandığını, yapılan ikinci evliliklerin ise başarısızlıkla sonuçlanma oranlarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Psikoterapiye başvuranların yaklaşık yarısının sebebi aile ve çift sorunlarıdır.

Aile terapisi alanlar ile almayan gruplar karşılaştırıldığında, aile terapisi alan çiftlerin evliliklerinde ilişki doyumunun arttığı bir çok araştırmada bulunmuştur.

Aile, birbirlerini derin ve gizli bağlantılarla etkileyen kişilerin oluşturduğu bir sistemdir. Bir üyenin davranışı diğer tüm üyeleri etkiler. Çoğu zaman bu etkilerin kişiler farkında değillerdir. Çiftlerin her birinin kendi geçmiş aile öyküsü de bugünkü evliliklerini, davranış şekillerini, olaylara bakış açılarını etkiler. Bu etkiler aile danışmalığı sürecinde ortaya çıkar ve bunlardan olumsuz olanlar üzerinde çalışılır. Aile ve evlilik terapisinde aile üyelerinin yaşadığı sorunların ortadan kalkması ve mutlu bir aile olarak hayatlarını sürdürebilmeleri amaçlanır. Aile terapisinde yapılan çalışmalarla bireylerin kendi bireysel sorunları da ortadan kalkar.

Aile terapisinde bir çok konu üzerinde çalışılmaktadır. Bunlardan bazıları; aile içi çatışmalar, evlilik sorunları, akrabalar ile ilişkilerde yaşanan sıkıntılar, ergenlerde görülen bir takım davranış sorunları, aldatılma, iletişim sorunları, aile hayatında ortaya çıkan değişimler (emeklilik, çocuklardan birinin evden ayrılması, taşınma), boşanma ve boşanmanın çocuklar üzerindeki etkisi, iş hayatında yaşanan sorunlar, çocuklarda görülen problemlerdir.

Psikoloji merkezimizde aile ve evlilik terapisi, bu konuda uzmanlaşmış aile ve evlilik terapistleri tarafından uygulanmaktadır. Aile terapisinde, geçerliliği kanıtlanmış bilimsel yaklaşımlar terapi modelimizi oluşturur.