Çözüm Odaklı Terapi

Çözüm odaklı terapi, Insoo Kimberg, Steve de Shazer ve meslektaşları tarafından 1982 yılında geliştirilmiştir. Bu yaklaşımda odak noktası sorun değil, çözümlerdir. Terapide danışanın güçlü yanları ortaya çıkarılır. Danışanın uyguladığı işleyen çözüm yolları arttırılır, işlemeyen çözüm yolları belirlenip değiştirilir. Danışan yeni davranış kalıpları öğretmek yerine var olan pozitif davranışlarının farkına varması sağlanır. Bu yüzden de genellikle çözüm odaklı terapi kısa sürelidir.

Çözüm odaklı terapi, sistemin ufak bir parçasının değiştirmenin diğer parçaları da değiştireceğini belirtir. Bu yaklaşım aile terapisi, cinsel terapi, çift terapisi, madde kullanımı, şizofrenlerin tedavisinde uygulanmaktadır.