Özgül Öğrenme Güçlüğü Tedavisi

Özgül Öğrenme Güçlüğü, çocuğun zeka ile ilgili bir probleminin olmamasına rağmen, kendini ifade etmekte, düşünmekte, okuma yazmada, matematik becerilerinde görülen bir bozukluktur. Bu çocuklar bu alanlarda sorun yaşarlarken başka alanlarda üstün becerilere sahip olabilmektedirler. Zorlandığı alanların olması nedeniyle bu çocuklar, kendini güvensiz hissetme, alınganlık gibi bir takım duygusal problemler de yaşayabilirler. Sıklıkla eşyalarını, yapması gereken işleri unutabilirler, dalgın olabilirler. Özgül öğrenme güçlüğüne sıklıkla dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu da eşlik etmektedir.

Özgül öğrenme güçlüğünün nedeni bilinmemektedir. Bu bozukluk yaşam boyu sürer. Tedavisinde, çocuğun bu bozukluktan kaynaklı yaşadığı duygusal problemler üzerinde çalışılır, ayrıca zorlandığı alanlar tespit edildikten sonra bu alanlarda çocuğun gelişimini destekleyecek çalışmalar yapılır. Çeşitli algıları geliştirecek çalışmalar yapılır. Özgül öğrenme güçlüğünün tedavisinde ailenin destekleyici olması çok önemlidir.

Aileler çocuklarını diğer çocuklarla kıyaslamamalıdır. Çocuğun zorlandığı alanlarla ilgili gelişimini sağlamak için destekleyici olmalıdırlar. Çocuğun öğretmenleriyle ve eğer bir terapi görüyorsa psikoloğuyla iş birliği içinde olmaları gerekmektedir. Çocuğun başarılı olduğu alanların farkında olup, çocuğa bunları yapabildiğini hissettirmelidirler.