Zihinsel Becerilerin Değerlendirilmesi

Bazı Şeyleri Öğrenemiyor…

Her çocuğun zihinsel becerileri ve kapasitesi bir diğerinden farklıdır. Kiminin başarılı olduğu alanda bir diğerinin desteklenmeye ihtiyacı olabilir.

Bu durumda çocukların zihinsel becerilerini değerlendirip eksik alanlarını tamamlamak gerekir.

Merkezimizde yapılan değerlendirmelerden sonra çocukların gelişmiş ve daha az gelişmiş alanları ortaya çıkarılır. Özel eğitim çalışmalarıyla desteklenen eğitim programı ile geliştirilmesi gereken alanlar üzerinde çalışılarak çocukların bu becerileri kazanması sağlanır. Böylelikle dil, hafıza, sosyal ve yüksek düşünme, motor, ardışık ve mekânsal düzenleme alanlarından bir veya birkaçında beceri kazanır. Zihinsel süreçlerin daha işlevsel hale gelmesiyle, hem akademik hem de sosyal yaşantı becerilerinde çocuk kendini ifade edebilen, hafızasını daha etkin kullanan, sosyal becerileri daha iyi, yüksek düşünme becerilerine sahip birer birey haline gelir.

Uzm.Psikolog Ayşegül Moral