Kadında Cinsel İsteksizlik

Cinsel istekte azalma yaşayan kadınlarda, cinsel etkinlikte bulunma isteği az olur. Bu durum artık kişide sıkıntı yaşamasına veya çift ilişkisinde sorunlara yol açar hale gelir. Kadının cinsellikle ilgili herhangi bir eylemi yapmaya dair hiç hevesi yoktur veya azalmıştır. Cinsel ilişkiyi başlatmazlar, cinselliği bir görev olarak yaşarlar. Ayrıca bu sorunu yaşayan kadınlarda uyarılma belirtileri de azalmıştır.

Cinsel istekte azalmanın bir çok nedeni olabilmektedir. Cinsel isteksizlik tanısının konulabilmesi için kişinin herhangi bir ilaç kullanımı olmaması gerekmektedir. Bazen cinsel istekte azalmaya kişinin yaşadığı depresyon, kaygı bozuklukları, olumsuz yaşam olayları, travmatik deneyimler neden olabilmektedir. Bir diğer neden de çift ilişkilerinde yaşanan problemler olarak karşımıza çıkar. Kadın eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle de cinsel isteksizlik yaşar. Mutlaka kişinin ilişkisinin cinsellik dışındaki boyutları da değerlendirilmelidir. Çift ilişkisinde yaşanan problemler, cinsel yaşamı olumsuz etkilemektedir.

Cinsel isteksizlik tedavisinde neden olabilecek tüm alanlar değerlendirilir, durum tespiti yapılır ve buna göre bir tedavi uygulanır.