Erkekte Cinsel İsteksizlik

Cinsel isteksizlik, tekrarlayan bir şekilde cinsel etkinlikte bulunma isteğinin hiç olmaması ya da azalmış olması durumudur. Cinsel isteksizliği olan kişi, cinsel etkinliği başlatmaz, cinsel etkinlikle ilgili her şey birey için zor hale gelmiştir.

Erkeklerde cinsel isteğin azalmış olması, boşalma ve uyarılma sorunlarına neden olabilir. Cinsel isteği az olan erkek, sevişme sırasında dikkatleri dağılacağı için ereksiyonlarını kaybedebilirler, erekte olmaları zorlaşabilir ve boşalma yaşayamayabilirler.

Eğer, başlangıçta bireyin uzun bir dönem normal bir cinsel isteğinin olduğu dönem var ise tedaviye yanıt daha iyi olmaktadır. Bazı durumlarda ergenliğin başından beri cinsel isteksizlik görülebilmektedir.

Erkekte Cinsel İsteksizliğin Nedenleri

Bir çok nedene bağlı olabilmektedir. Biyolojik veya psikolojik kaynaklı olabilir.

Biyolojik Nedenler; Tüm kronik hastalıklar ve kullanılan bazı ilaçlar neden olabilir.

Psikolojik Nedenler; Eşle ya da partnerle yaşanan sorunlar, psikolojik hastalıklar, üzücü ve stres yaratan yaşam olayları, partnerle yakınlık sorunları, eşin cinsel beceri eksikliğinin olması örnek olarak sayılabilir.

Tedavide en önemli etken, cinsel terapide cinsel isteğin azalmasına neden olan unsurların bulunması ve bu unsurların ortadan kaldırılmasıdır. Eşle cinsel iletişimin arttırılması sağlanır.