Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif Kompulsif bozukluğu yaşayan kişilerin hayatı bir çok alanda sınırlanır. Zamanla yaşadıkları belirtiler nedeniyle hayattan zevk almamaya, ilişkilerini sınırlandırmaya başlarlar.

Obsesif düşünceler ;
1) Kişinin kontrolü dışında ortaya çıkan belirgin bir kaygı ve sıkıntıya neden olan tekrarlayıcı ve sürekli düşünceler ya da imajlardır.
2) Düşünceler ya da imajlar gerçek yaşam sorunları dışında da duyulan aşırı üzüntü ve kaygılar olabilir.
3) Birey, bu düşüncelerden kaçmaya, düşünmemeye çalışır, ancak bu işe yaramaz, düşünceler gelmeye devam eder.

Kompulsif davranışlar;
1) Kişi, aklına gelen düşüncelere tepki olarak yapmaktan kendini alıkoyamadığı tekrarlayıcı davranışlar (örn; defalarca bir şeyin kapalı olup olmadığını kontrol etme, birçok kez bir şeyi yıkama, eşyaları ya da işleri düzenleme, düzeltme) ya da zihinsel eylemler (örn; bazı sözcükleri tekrarlayarak söyleme, nesneleri sayma,) vardır.
2) Bu davranışlar ve zihinsel eylemler, sıkıntının geçmesi için yapılır; ancak bu davranışlar, zihinsel eylemler korunulması düşünülen olgularla gerçek anlamda ilişkili değil ya da çok fazla bir seviyededir.
Obsesif Kompulsif Bozuklukta görülen bu düşünce ve davranışlar kişinin hayatının birçok alanında işlevselliğinin bozulmasına neden olur. Tedavide temel hedef, kişinin aklına gelen düşüncelere olan inancının azalması ve terapi de ilerleyen süreçte artık bu düşüncelerin hiç gelmemesi ile istenmeyen davranışların ortaya çıkmamasıdır.

2) Obsesif Kompulsif Bozukluk kişi bu davranışları ve zihinsel eylemleri yaşadığı sıkıntının geçmesi için yapar fakat bu davranış ve zihinsel eylemler korunulması istenen şeylerle ilişkili değil yada aşırı bir seviyededir. Obsesif Kompulsif Bozuklukta görülen bu düşünce ve davranışlar kişinin hayatının birçok alanında işlevselliğinin bozulmasına neden olur. Tedavide temel hedef, kişinin aklına gelen düşüncelere olan inancının azalması ve terapi de ilerleyen süreçte artık bu düşüncelerin hiç gelmemesi ile istenmeyen davranışların ortaya çıkmamasıdır.

Uzm.Psk Burcu Muşdal