Depresyona Yakalanma Riski

Bir insanın hayatı boyunca depresyona girme riski yüzde 15 olmakla birlikte, bu oran kadınlarda yüzde 25'e kadar çıkmaktadır. Tüm toplumlarda kadınların depresyon hastalığını yaşama riski erkeklere nazaran iki kat daha fazla olmaktadır. Hormonlara bağlı olarak, gebelik, doğum sonrası ve menopoz dönemleri, kadınların depresyona girme riskini tetiklemektedir. Kısırlık tedavisi (infertilite) gören kadınlarda bu oran iki-üç kat artmaktadır.

Çocuklar ve yaşlılarda da depresyon görülmekle birlikte hastaların yarısı 20 ila 50 yaş arasındadır. Boşanmış çiftler ve yalnız yaşayan kişilerde, evlilere göre depresyon daha sık görülmektedir. Sosyal çevre, kültürel etkenler ve ekonomik durumla depresyon arasında herhangi bir ilişki kurulamamıştır.