Depresyon Tedavisi

Depresyon, yüzde yüz tedavisi olan bir hastalıktır. Toplumda sık görülen bir hastalık olan depresyonun yaygınlığı yapılan araştırmalara göre %8 ile 12 arasında değişmektedir. Hafif, orta ve ağır düzeylerde görülebilir. Depresyon, depresif, mutsuz bir duygudurum ve ilgi kaybı, zevk alamama belirtileriyle görülmektedir. Bunların yanı sıra depresyon belirtileri kilo kaybı ya da kilo alımının olması, uykusuzluk ya da aşırı uyku halinin varlığı, yorgunluk, enerji kaybının olması, değersizlik, mutsuzluk, suçluluk duygularının olması, dikkatte azalma, cinsel isteksizlik,konsantre olamama, bazen de ölüm düşünceleri şeklinde görülmektedir.

Depresyondaki kişinin kendine, geleceğe ve diğer insanlara yönelik olumsuz düşünceleri vardır. Bu yüzden de kişinin hayatının kalitesi, verimliliği düşer, çevresi ile ilişkileri bozulur, iş performansı olumsuz yönde etkilenir.

Depresyon tedavisinde etkinliği tüm dünyada kabul edilmiş olan Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımı kullanılmaktadır. Eğer depresyon tedavi edilmezse kronikleşebilir.

Uzm.Psikolog Burcu Muşdal